Leven Lang Leren in de zorg

Daelzicht brengt samen met Gilde Zorgcollege de loopbaanpositie van haar medewerkers in kaart. Daelzicht hoopt met dit traject een voorbeeld te zijn voor andere organisaties in de zorgsector.

Leven lang leren

De arbeidsmarkt veranderd in een rap tempo. Daarom wordt investeren in de loopbaanontwikkeling van medewerkers steeds belangrijker. Dat weet ook zorgorganisatie Daelzicht. “We bieden intern scholing aan. Ook stimuleren we doorgroeien binnen de organisatie. Zo zijn er medewerkers die van oorsprong niveau 3 zijn opgeleid, die nu een niveau 4 functie uitoefenen. Hen willen we graag de kans geven aan te tonen dat ze wel het gevraagde niveau hebben.” Aldus Marja van Kessel, HR Opleidingsadviseur bij Daelzicht.

Probleem in de hele zorgsector

Deze situatie komt niet alleen bij Daelzicht voor maar in de hele zorgsector. Dat ziet ook Karin Kleinen, Coördinator diplomagerichte trajecten bij Gilde Zorgcollege. “Eerst kon je met een basisopleiding aan de slag in de zorg. Nu is er voor iedere doelgroep en niveau een opleiding.” Daelzicht hoopt met dit traject andere organisaties in de zorg te inspireren.

Succesfactor

Het traject is een goede stap De succesfactor van het traject volgens Van Kessel en Kleinen is het contact tussen de assessoren en de deelnemers. Kleinen: “Deze komen vaak uit het werkveld waardoor ze de taal van de medewerker spreken. Deelnemers hebben niet het gevoel dat ze getoetst worden. Ze kunnen in hun eigen taal uitleggen waar ze in hun werk mee bezig zijn.” Dit wordt ook bevestigd door Anja van den Beuken-Roeven, een van de deelnemers: “Het was heel mooi om mee te maken. De verslaglegging was bijna woordelijk. Ik had het zelf niet beter op kunnen schrijven!” 

Medewerkers steunen

Inmiddels heeft het overgrote deel van de deelnemers alles kunnen aantonen. Aan hen is de mogelijkheid geboden om door te gaan voor diplomering. “Dit was geen eis vanuit de organisatie. We willen onze medewerkers blijven steunen in hun ontwikkeling. Ook in het kader van leven lang leren.” Een 15-tal medewerkers heeft voor deze optie gekozen. In maart 2021 ontvangen deze deelnemers naar verwachting hun diploma.

Voor informatie over het traject, neem contact op met Karin Kleinen.