Wie leest dit?

Wie leest mijn tekst? Dat is de kernvraag.

Zeven tips voor een goede online tekst.
1. Vraag je af wat je lezer wil weten. Schrijf voor hem (of haar!) in plaats vanuit jezelf.
2. Creëer een persona. Voor wie schrijf je en wat wil die persoon weten? Hoe oud is die persoon, welk opleidingsniveau heeft hij of zij, heeft die persoon al voorkennis? Hoe meer details, hoe beter.
3. Goede online content is kort en duidelijk. Dus: vlotte zinnen, geen formeel taalgebruik. (Om de trainer te citeren: “Als mensen lappen tekst willen, lezen ze wel een boek.”)
4. Zorg dat er snel een call to action komt. Bijvoorbeeld: nieuwsbrief ontvangen? Klik hier.
5. Goede online content is een dialoog, geen monoloog. Vraag continu om acties van de lezer.
6. Zorg voor een pakkende kop. Beginnen met een vraag werkt goed.
7. Humor werkt. Meestal.
8. Ben ik iets vergeten? Vul graag aan, dat kan hier.