Blog schrijven in ICM BlogLab

Je gaat dus een blog schrijven en dit publiceren op ons bloglab.

Hoe werkt het blog schrijven?

Omdat je met WordPress werkt, hoef je eigenlijk niets van html-codes of programmering af te weten. Wel is het handig je een klein beetje in te lezen, zodat je wel ongeveer weet wat er gebeurt. Daarover vind je op de DLO wat basisinformatie. Hier beperk ik me tot de meest praktische zaken over de werking van WordPress.

Continue reading

Leven Lang Leren in de zorg

Daelzicht brengt samen met Gilde Zorgcollege de loopbaanpositie van haar medewerkers in kaart. Daelzicht hoopt met dit traject een voorbeeld te zijn voor andere organisaties in de zorgsector.

Leven lang leren

De arbeidsmarkt veranderd in een rap tempo. Daarom wordt investeren in de loopbaanontwikkeling van medewerkers steeds belangrijker. Dat weet ook zorgorganisatie Daelzicht. “We bieden intern scholing aan. Ook stimuleren we doorgroeien binnen de organisatie. Zo zijn er medewerkers die van oorsprong niveau 3 zijn opgeleid, die nu een niveau 4 functie uitoefenen. Hen willen we graag de kans geven aan te tonen dat ze wel het gevraagde niveau hebben.” Aldus Marja van Kessel, HR Opleidingsadviseur bij Daelzicht.

Probleem in de hele zorgsector

Deze situatie komt niet alleen bij Daelzicht voor maar in de hele zorgsector. Dat ziet ook Karin Kleinen, Coördinator diplomagerichte trajecten bij Gilde Zorgcollege. “Eerst kon je met een basisopleiding aan de slag in de zorg. Nu is er voor iedere doelgroep en niveau een opleiding.” Daelzicht hoopt met dit traject andere organisaties in de zorg te inspireren.

Succesfactor

Het traject is een goede stap De succesfactor van het traject volgens Van Kessel en Kleinen is het contact tussen de assessoren en de deelnemers. Kleinen: “Deze komen vaak uit het werkveld waardoor ze de taal van de medewerker spreken. Deelnemers hebben niet het gevoel dat ze getoetst worden. Ze kunnen in hun eigen taal uitleggen waar ze in hun werk mee bezig zijn.” Dit wordt ook bevestigd door Anja van den Beuken-Roeven, een van de deelnemers: “Het was heel mooi om mee te maken. De verslaglegging was bijna woordelijk. Ik had het zelf niet beter op kunnen schrijven!” 

Medewerkers steunen

Inmiddels heeft het overgrote deel van de deelnemers alles kunnen aantonen. Aan hen is de mogelijkheid geboden om door te gaan voor diplomering. “Dit was geen eis vanuit de organisatie. We willen onze medewerkers blijven steunen in hun ontwikkeling. Ook in het kader van leven lang leren.” Een 15-tal medewerkers heeft voor deze optie gekozen. In maart 2021 ontvangen deze deelnemers naar verwachting hun diploma.

Voor informatie over het traject, neem contact op met Karin Kleinen.

Post-hbo opleiding jonge kind specialist

Het kind in de peuter- en kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen wijze. Spelenderwijs leert het kind de wereld te ontdekken. Dit vraagt om een specifieke pedagogische en didactische benadering.

Doel

 • Je leert een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk, vanuit een onderbouwde visie met betrekking tot het jonge kind.
 • Je kent de leerlijnen en weet hoe de ontwikkeling van het jonge kind te observeren en te registreren is. Op grond van de signalering ben je in staat om een beredeneerd onderwijsaanbod samen te stellen, uitgaande van de specifiek pedagogisch-didactische aanpak van het jonge kind.
 • Door het opzetten van een lerend netwerk ben je in staat om met jouw onderbouwteam het leren vanuit spel binnen de school te realiseren.

Doelgroep

Onderbouwleerkrachten met minimaal drie jaar ervaring (groep 0 t/m 3), die samen met hun onderbouwteam aan de slag willen gaan om het onderwijs aan het jonge kind op een hoger plan te tillen.

Inhoud

Het uitgangspunt van de opleiding is om een breed pallet aan kennis te bieden waarbij deelnemers van en met elkaar leren. De doelstellingen van de post-hbo opleiding jonge kind specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012).

De doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

 • Visies op onderwijs aan het jonge kind;
 • Beredeneerd onderwijsaanbod in relatie tot de pedagogisch- didactische benadering van het jonge kind;
 • Observeren van gedrag en ontwikkeling van jonge kinderen in relatie tot de specifieke pedagogisch- didactische benadering van het jonge kind;
 • Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind.

Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Daarnaast kiest elk leerteam een thema voor onderzoek en verdieping welke aan elkaar worden gepresenteerd, zoals:

 • Sociale media en kleuters
 • Creativiteit/muziek
 • Bewegingsactiviteiten/sensomotorische ontwikkeling
 • Wereldoriëntatie
 • Wetenschap en techniek

Lesdata

16-09-2020 14.00-16.00 Intake-assessment
14-10-2020 14.00-20.00
04-11-2020 14.00-20.00
25-11-2020 14:00-20.00
20-01-2021 14.00-20.00
17-02-2021 14.00-20.00
17-03-2021 14.00-20.00
21-04-2021 14.00-20.00
02-06-2021 14.00-20.00
sept 2021 14.00-20.00
sept/okt 2021 Assessment/diploma uitreiking

Bijzonderheden
Voor teams die begeleiding willen bij de ontwikkeling van hun jonge kind onderwijs in de school, bieden we het Teamtraject Jonge Kind Vakmanschap aan (lees meer onder teamtrajecten).

Schrijver in de spotlight: David Walliams

In deze blogpostreeks zetten we steeds een andere schrijver en zijn boeken in de spotlight. Deze keer is dat de Engelse schrijver: David Walliams. Misschien heb je nog nooit van hem gehoord, maar in Engeland is hij inmiddels een van de bestverkopende hedendaagse kinderboekenschrijvers. Hij heeft al veel prentenboeken op zijn naam staan, schreef een aantal verhalenbundels en maakte een doeboek. Ook schreef hij een flink aantal boeken voor kinderen in de bovenbouw. Lees verder voor diverse leestips. Even een waarschuwing vooraf: je moet wel van hele flauwe humor houden!

Leestip: De grootste ettertjes van de wereld

Twijfel je bijvoorbeeld om in de klas uit de verhalenbundel ‘De grootste ettertjes van de wereld’ voor te lezen? ‘Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, duizend keer alsjeblieft en nog een keer alsjeblieft LEES DIT BOEK NIET!’. Dit zijn niet mijn woorden, dit staat achter op het boek. Wil je dus voorlezen over Sofia Sofa, Kwijlende Kwinten of Bertha Blèrtrien? Denk daar dan maar twee keer over na! De grootste ettertjes van de wereld – voorlezen vanaf 6 jaar, zelf lezen vanaf 8 jaar.

Leestip: Opa vlucht

Het bijzondere van de boeken van David Walliams vind ik de combinatie van flauwe humor en een mooie boodschap. Eén van mijn favoriete boeken is dan ook ‘Opa vlucht’. In dit verhaal lees je over Jack en zijn opa. Opa is aan het dementeren en daarom is het volgens Jack zijn ouders beter als opa in een tehuis gaat wonen. Jack en opa zijn het daar niet mee eens, want er gebeuren rare dingen in Huize Schemerlicht. Maar Jack moet opa steeds vaker uit rare situaties redden, want opa weet vaak niet meer in welke tijd hij leeft en zit met zijn hoofd bij de Tweede Wereldoorlog. Een ontroerend verhaal en een mooi uitgangspunt om in gesprek te gaan over onderwerpen als dementie en de Tweede Wereldoorlog. Opa vlucht – vanaf 9 jaar.

En nog veel meer leestips…

Soortgelijk zijn deze boeken: In De jongen in de jurk lees je het verhaal van Dennis. Hij houdt van voetballen én van vrouwenkleding. Wat gebeurt er als hij als vrouw verkleed naar school gaat? In Joe Biljoen blijkt dat geld zeker niet altijd gelukkig maakt. Geld zorgt er namelijk niet per se voor dat je vrienden hebt. En in Oma Boef moet Ben elke vrijdagavond naar zijn oma. Altijd verplicht scrabble spelen en het stinkt er ook nog eens. Dan komt Ben een tas tegen… met juwelen! Is oma een gangster?

Klik hier om te zien welke boeken van David Walliams er in onze bibliotheek te leen zijn. Wil je ze in de schoolbibliotheek? Schaf ze aan bij je (lokale) boekhandel voor in de klas.

Onderwijs volgen naast je werk: leven lang leren

Kennis en vaardigheden verouderen snel, zeker met de technologische ontwikkelingen van deze tijd. Hoe zorg je ervoor dat je je huidige werk goed kunt blijven doen, of zelfs beter te doen? En hoe speel je in op toekomstige veranderingen in je werk? Door een leven lang te blijven leren!

digitalisering

Werk verandert

Jaren geleden maakte ik in mijn werk de komst van internet mee. Na de introductie van het World Wide Web lijken de ontwikkelingen op digitaal gebied alleen maar sneller te gaan. Een leven zonder internet is toch niet meer denkbaar? Denk ook eens aan alle digitale toepassingen die er zijn: robotchirurgie, Virtual Reality in de zorg, online en op afstand lesgeven, etc. Het digitale tijdperk brengt sowieso fundamentele veranderingen in hoe we zullen werken in de toekomst.

Werk verandert niet alleen door digitalisering, maar ook door nieuwe inzichten. Denk bijvoorbeeld aan de richting naar een duurzame samenleving. Dit heeft gevolgen voor de manier hoe we onze leefomgeving inrichten, hoe we nieuwe woningen bouwen en met welke materialen. In veel beroepen moet je als werknemer continu blijven leren om mee te kunnen in een veranderende werkomgeving.

Leven lang leren

Door alle veranderingen op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om te blijven leren. Leren kun je formeel, zoals door het volgen van een cursus of een training, maar ook informeel doen, zoals een collega die iets uitlegt of een nieuwe vaardigheid leren op de werkvloer. Het overgrote deel van leren doe je zelfs op je werk, simpelweg door nieuwe dingen te doen. Veel organisaties kennen tegenwoordig een leercultuur, zodat werknemers kunnen groeien, continu leren en samenwerken………een leven lang!

Hoe kun je blijven leren?

Werkgevers hebben hier een rol in door duidelijk te zijn over de toekomst van werk, door blijven leren aan te moedigen en te stimuleren. Maar ook als individu ben je verantwoordelijk: wees je bewust van het belang van blijven leren en handel daarnaar. Op EPALE vinden professionals tal van e-learningprogramma’s, onderzoeken en beleidsstukken die gaan over een leven lang leren. Start op EPALE je ontwikkeling!