Onderwijs volgen naast je werk: leven lang leren

Kennis en vaardigheden verouderen snel, zeker met de technologische ontwikkelingen van deze tijd. Hoe zorg je ervoor dat je je huidige werk goed kunt blijven doen, of zelfs beter te doen? En hoe speel je in op toekomstige veranderingen in je werk? Door een leven lang te blijven leren!

digitalisering

Werk verandert

Jaren geleden maakte ik in mijn werk de komst van internet mee. Na de introductie van het World Wide Web lijken de ontwikkelingen op digitaal gebied alleen maar sneller te gaan. Een leven zonder internet is toch niet meer denkbaar? Denk ook eens aan alle digitale toepassingen die er zijn: robotchirurgie, Virtual Reality in de zorg, online en op afstand lesgeven, etc. Het digitale tijdperk brengt sowieso fundamentele veranderingen in hoe we zullen werken in de toekomst.

Werk verandert niet alleen door digitalisering, maar ook door nieuwe inzichten. Denk bijvoorbeeld aan de richting naar een duurzame samenleving. Dit heeft gevolgen voor de manier hoe we onze leefomgeving inrichten, hoe we nieuwe woningen bouwen en met welke materialen. In veel beroepen moet je als werknemer continu blijven leren om mee te kunnen in een veranderende werkomgeving.

Leven lang leren

Door alle veranderingen op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om te blijven leren. Leren kun je formeel, zoals door het volgen van een cursus of een training, maar ook informeel doen, zoals een collega die iets uitlegt of een nieuwe vaardigheid leren op de werkvloer. Het overgrote deel van leren doe je zelfs op je werk, simpelweg door nieuwe dingen te doen. Veel organisaties kennen tegenwoordig een leercultuur, zodat werknemers kunnen groeien, continu leren en samenwerken………een leven lang!

Hoe kun je blijven leren?

Werkgevers hebben hier een rol in door duidelijk te zijn over de toekomst van werk, door blijven leren aan te moedigen en te stimuleren. Maar ook als individu ben je verantwoordelijk: wees je bewust van het belang van blijven leren en handel daarnaar. Op EPALE vinden professionals tal van e-learningprogramma’s, onderzoeken en beleidsstukken die gaan over een leven lang leren. Start op EPALE je ontwikkeling!