De opbrengsten uit het Bestuursakkoord Flexibilisering

De projecten van het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen gaan de laatste fase in; 2024 is het laatste jaar van uitvoering. Dat betekent dat de lerarenopleidingen uiterlijk met ingang van het schooljaar 2025/’26 allemaal werken met de opbrengsten van het Bestuursakkoord Flexibilisering.

Voor lerarenopleiders (van zowel school als instituut) wordt 2024 daarmee een belangrijk jaar. Zij zijn het immers die ervoor moeten zorgen dat studenten de meerwaarde van flexibilisering ervaren. De praktijk laat zien dat opleidingen flinke stappen zetten en dat er door onder andere het gebruik van dezelfde taal en instrumenten een ‘common ground’ ontstaat. En tegelijk is de praktijk ook weerbarstig, doordat de vertaling naar opleiden nogal wat vraagt, en de behoefte aan autonomie collectieve afspraken soms lastig maakt.

Velon Congres met aandacht voor het Bestuursakkoord Flexibilisering
Velon

Zowel op het Veloncongres op 18 en 19 maart, als op het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen op 8 april staan we stil bij de implementatie van de opbrengsten van het Bestuursakkoord Flexibilisering. Projectleiders van de landelijke werkgroepen voor het bestuursakkoord verzorgen samen met collega’s van 10voordeleraar deze workshops. Op het Veloncongres doen we dat bovendien samen met collega’s van de universitaire lerarenopleidingen.

Tijdens het Veloncongres gaan we met vooral opleiders in gesprek over de verankering van de opbrengsten in de opleidingspraktijk: leeruitkomsten, EVC-assessment/brede intake, harmonisatie van routes en professionalisering. Wat gaat goed, wat nog niet en wat kunnen we samen nog verder versterken?

Vereniging Hogescholen

Tijdens het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen gaat het over dezelfde opbrengsten, maar richten we ons vooral op de vraag wat we als opleidingen allemaal op dezelfde manier doen en waar de ruimte zit voor verschil en eigen kleur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *