IKZ, wat doen wij?

In de zorg gaan vele miljarden euro’s om die bedoeld zijn voor hulpbehoevende en kwetsbare mensen in de samenleving. Door zorgvuldig met zorggeld om te gaan, houden we de zorg betaalbaar. Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) onderzoekt en deelt meldingen over zorgfraude en signaleert trends en ontwikkelingen. Zodat fraude beter en effectiever wordt opgespoord en afgehandeld.

https://icmbloglab.nl/wp-admin/post.php?post=3084&action=edit

IKZ logo

Met dezelfde zorg waarmee aan het zorgstelsel is gebouwd, werken wij aan de aanpak van fraude in de zorg. De missie van het IKZ is daarom: ‘Zorg met zorg beschermd’.

In 2021 zijn in totaal 457 signalen van vermoedens van zorgfraude samengebracht door de partners van het IKZ. In onderstaande grafiek is weergegeven over welke tien zorgsoorten de meeste signalen gaan. Wijkverpleging is de meest voorkomende soort zorg binnen de signalen.

De kracht van het IKZ is de samenwerking met negen zeer verschillende partners die allemaal een geheel eigen perspectief hebben op zorgfraude. De IKZ-partners werken samen vanuit de overtuiging dat de betaalbaarheid en kwaliteit van zorg bescherming verdient tegen kwaadwillenden. Daarom is alles wat wij doen erop gericht dat zorgfraude effectiever wordt opgespoord en waar het kan wordt voorkomen. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is beleidsverantwoordelijk voor het samenwerkingsverband.       
De bewindspersonen van VWS willen het IKZ een wettelijke basis geven, onder meer omdat de huidige wettelijke bevoegdheden beperkt zijn. Het betekent dat de huidige IKZ-organisatie gaat veranderen van een publiekrechtelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, naar een rechtspersoon met een wettelijke taak.

Voor meer informatie, ga naar www.nza.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.