Mei 2022


Jeugdformaat investeert in sociale projecten

Gemeenten hebben met jeugdhulpaanbieders in regio Haaglanden afgesproken dat zij een klein percentage van hun omzet besteden aan sociale projecten. Ook wel Social Return on Investment (SROI) genoemd. Jeugdformaat investeert op basis van deze afspraak in mooie projecten die bijdragen aan een betere toekomst van jongeren.

Jeugdformaat biedt specialistische jeugd/en opvoedhulp in de regio Haaglanden. Ruim 1.000 gepassioneerde professionals werken samen aan de ondersteuning van meer dan 10.000 kinderen, jongeren en hun ouders die er op eigen kracht even niet uitkomen. Het doel van deze jeugdhulpaanbieder is het vergroten van toekomstkansen voor kinderen, jongeren en hun gezin.

“Wij zijn er voor alle kinderen, jongeren en hun ouders die het op eigen kracht even niet meer redden”

Yvette d’Hamecourt, directeur bedrijfsvoering bij Jeugdformaat, geeft aan dat het in het begin een zoektocht was hoe SROI goed handen en voeten te kunnen geven. “In overleg met onze accountmanager vanuit de gemeente Den Haag hebben we de grenzen opgezocht van wat er ingezet mag en kan worden. We hebben vrijwilligers kunnen inzetten binnen de pleegzorg die de ouders bij diverse taken en bezigheden kunnen ontlasten. Je kunt hierbij denken aan kinderen die graag willen blijven sporten bij hun eigen vertrouwde sportclubs. Sommige pleegouders kunnen de kinderen helaas niet brengen en halen. Dan biedt een vrijwilliger; in totaal hebben we nu ongeveer 50 vrijwilligers die wij kunnen koppelen aan pleeggezinnen.”

Daarnaast heeft Jeugdformaat in het hoofkantoor een medewerker met afstand tot de arbeidsmarkt????  kunnen inzetten die de koffieapparaten bijhoudt en schoonhoudt en bij de lunch hand en spandiensten verricht. Denk hierbij ondermeer aan het helpen met de afwas. De organisatie hiervan verliep via gemeenten Den Haag.

Yvette is op zoek naar andere projecten die via SROI gefinancierd kunnen worden. “Wij zouden bijvoorbeeld graag een schoonmaakbedrijf of een hovenier willen inzetten. Ook onderzoeken wij of er klasjes kunnen komen om ongeschoolde mensen toch te helpen aan een goed diploma. Daarna kunnen zij bijvoorbeeld aan de slag bij het helpen van kinderen en jongeren vanuit Jeugdformaat.” Yvette geeft hierbij wel aan dat dit niet zo eenvoudig is om te verwezenlijken. Het is wel haar `droom´ om dit te kunnen opzetten.

Wat drijft Yvette om dit werk te doen? Het maatschappelijk oog blijven houden voor kwetsbare doelgroepen is een belangrijke drijfveer voor haar. Jeugdformaat kan een bijdrage leveren dat gezinnen en kinderen waar het niet vanzelfsprekend is ook een plek in de samenleving kunnen krijgen.

Website: www.jeugdformaat.nl

E-mailadres: info@jeugdformaat.nl

April 2022


Jeugdpraktijk Groos, sociale projecten via Social Return on Investment

Gemeenten hebben met jeugdhulpaanbieders in regio Haaglanden afgesproken dat zij een klein percentage van hun omzet besteden aan sociale projecten. Ook wel Social Return on Investment (SROI) genoemd. Jeugdpraktijk Groos investeert op basis van deze afspraak in mooie projecten die bijdragen aan een betere toekomst van jongeren.

Jeugdpraktijk Groos ziet in de praktijk ongeveer 300 à 350 jongeren per jaar en bieden daarbij een hulptraject aan van ongeveer één jaar. In dat jaar bieden zij een vastomlijnde vorm van therapie waarbij het gehele systeem wordt betrokken.

Aan de praktijk zijn meerdere disciplines verbonden, welke betrokken zijn bij het vormgeven van het hulptraject, namelijk: een Klinisch psycholoog, een Kind- en Jeugdpsychiater, GZ psychologen en Orthopedagogen/Psychologen.

Verder werkt Jeugdpraktijk Groos nauw samen met partijen als Centrum voor Jeugd en Gezin, wijkteams en andere collega-aanbieders. Dit alles gebeurt altijd in goed overleg met de ouders en de cliënt.

“Wij zagen geen kinderen op maat, maar leveren maatwerk!”

Petra Reijn, Financieel Manager bij Jeugdpraktijk Groos, geeft aan dat zij in eerste instantie niet goed raad wist hoe zij SROI goed konden inzetten binnen de praktijk. “Het betreft namelijk een kleine praktijk met vooral WO geschoolde collega’s en weinig ondersteunend personeel. In overleg met onze accountmanager vanuit de gemeente Den Haag, zijn wij tot een mooi plan van aanpak voor de invulling van de SROI gekomen.

Zo hebben wij o.a. een werkplek aan diverse stagiaires kunnen aanbieden aan het eind van hun stage. Wij bieden hiermee net afgestudeerde psychologen/orthopedagogen een fijne werkplek om de benodigde werkervaring op te kunnen doen. Daarnaast hebben we nagedacht over alle andere aspecten binnen onze organisatie en zijn we bijvoorbeeld overgestapt naar een ander schoonmaakbedrijf namelijk Nelis Social Cleaning. Zij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan aan.

Verder wilden wij ook buiten onze organisatie actief bezig zijn met SROI en zijn daarom een samenwerking aangegaan met de Convey Foundation. Zij begeleiden en activeren werkzoekenden en schoolverlaters naar een passende baan. Met behulp van onze bijdrage kunnen zij een extra activeringscoach aannemen en hiermee nog meer jongeren helpen aan een passende baan.”

Jeugdpraktijk Groos heeft twee locaties in Den Haag, namelijk:

Frits Diepenlaan 57, 2497 DN te Den Haag

Bazarstraat 41, 2518 AH te Den Haag

Website: www.jeugdpraktijkgroos.nl

E-mailadres: info@jeugdpraktijkgroos.nl