Post-hbo opleiding jonge kind specialist

Het kind in de peuter- en kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen wijze. Spelenderwijs leert het kind de wereld te ontdekken. Dit vraagt om een specifieke pedagogische en didactische benadering.

Doel

 • Je leert een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk, vanuit een onderbouwde visie met betrekking tot het jonge kind.
 • Je kent de leerlijnen en weet hoe de ontwikkeling van het jonge kind te observeren en te registreren is. Op grond van de signalering ben je in staat om een beredeneerd onderwijsaanbod samen te stellen, uitgaande van de specifiek pedagogisch-didactische aanpak van het jonge kind.
 • Door het opzetten van een lerend netwerk ben je in staat om met jouw onderbouwteam het leren vanuit spel binnen de school te realiseren.

Doelgroep

Onderbouwleerkrachten met minimaal drie jaar ervaring (groep 0 t/m 3), die samen met hun onderbouwteam aan de slag willen gaan om het onderwijs aan het jonge kind op een hoger plan te tillen.

Inhoud

Het uitgangspunt van de opleiding is om een breed pallet aan kennis te bieden waarbij deelnemers van en met elkaar leren. De doelstellingen van de post-hbo opleiding jonge kind specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012).

De doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

 • Visies op onderwijs aan het jonge kind;
 • Beredeneerd onderwijsaanbod in relatie tot de pedagogisch- didactische benadering van het jonge kind;
 • Observeren van gedrag en ontwikkeling van jonge kinderen in relatie tot de specifieke pedagogisch- didactische benadering van het jonge kind;
 • Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind.

Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Daarnaast kiest elk leerteam een thema voor onderzoek en verdieping welke aan elkaar worden gepresenteerd, zoals:

 • Sociale media en kleuters
 • Creativiteit/muziek
 • Bewegingsactiviteiten/sensomotorische ontwikkeling
 • WereldoriĆ«ntatie
 • Wetenschap en techniek

Lesdata

16-09-2020 14.00-16.00 Intake-assessment
14-10-2020 14.00-20.00
04-11-2020 14.00-20.00
25-11-2020 14:00-20.00
20-01-2021 14.00-20.00
17-02-2021 14.00-20.00
17-03-2021 14.00-20.00
21-04-2021 14.00-20.00
02-06-2021 14.00-20.00
sept 2021 14.00-20.00
sept/okt 2021 Assessment/diploma uitreiking

Bijzonderheden
Voor teams die begeleiding willen bij de ontwikkeling van hun jonge kind onderwijs in de school, bieden we het Teamtraject Jonge Kind Vakmanschap aan (lees meer onder teamtrajecten).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *