Kunnen we XTC ooit drinken?

Stel dat ik op en zaterdagmiddag de slijterij in loop en naast het schap speciaalbier en alchoholvrije wijn ook kan kiezen uit een portie XTC. Is dit een beeld wat heel dichtbij is of nooit gaat bestaan? Zou legaliseren van XTC een optie kunnen zijn voor de huidige problemen. Het debat hierover wordt gekenmerkt door een vele toon bij zowel voor- als tegenstanders. Zogenaamde meningen en feiten worden vermengd en worden net zo onduidelijk als de hoeveelheid MDA per pil. Tijd om eens de drie belangrijke meningen van de tegenstanders naast de feiten te zetten.

Neemt door legalisering het gebruik en verslaving toe?

Onder legalisering versta ik niet dat XTC vrij verkrijgbaar is. Dat het in schapen ligt bij een apotheek of slijterij en iedereen boven de 18 het vrij kan aanschaffen. De uitgifte zal conform de opiumwet van 1928(!) plaatsvinden. Deze wet deelt drugs in twee categorieën in; harddrugs, lijst 1 en softdrugs, lijst 2. Het zal je niet verbazen dat lijst 1 bestaat uit cocaïne, heroïne en LSD maar ook XTC. Lijst 2 bestaat uit veel grassoorten. Voor lijst 2 heeft de overheid een kader geschept waaronder verkapt softdrugs kan worden verkocht. Uit meerjarige studies blijkt dat het gebruik onder jongeren (12-16jr) van softdrugs afneemt.

Met deze resultaten kan dit kader dan ook voor de uitgifte van XTC worden gebruikt. Plaats het in lijst 2 en schep een kader wat rekening houdt met de volksgezondheid. Een idee is bijvoorbeeld een drugrijbewijs. Met dit rijbewijs kun je monitoren wie wat gebruikt en kans op overdosis verkleinen.

Het verslavende karakter van XTC verdient een kleine voetnoot. XTC activeert serotine in de hersenen. Dit is een lichaanseigen stof. XTC schud als het ware de serotineboom in je hersenen leeg . Dit geeft het fijne warme mellow gevoel. Het duurt minimaal 6 tot 8 weken voordat het lichaam de boom weer gevuld heeft. Elke week XTC gebruiken heeft dus geen zin omdat simpelweg je niet dezelfde beleving hebt. De boom is niet tot nauwelijks gevuld. Dus qua verslavingsgevaar is het niet vergelijkbaar met harddrugs. Nog een reden voor een transfer naar lijst 2.

Is XTC een dodelijke drugs?

Het klopt dat er doden vallen bij het gebruik van XTC. Net zoals bij sporten en alcoholgebruik. Dat is een gegeven. Maar is het nu meer of minder en is het daarom meer of minder gevaarlijk om XTC te nuttigen. Wat zijn de cijfers?

Uit cijfers van Jellinek blijkt dat de afgelopen 20 jaar er ongeveer 830.000 gebruikers zijn van XTC. In die zelfde periode zijn 64 ‘XTC ‘doden’ te betreuren. Alleen bij driekwart van die doden was de doodsoorzaak niet bekend. Of anders gezegd niet doordat de stof MDMA in het bloed was aangetroffen. Voor het argument blijven we even bij het getal 64. Is dat veel? Bij sporten vallen jaarlijks 150-200 doden en alcohol kost bijna 5.000 mensenlevens per jaar.

Toch voelt het dat XTC gebruik extreem lethal is. Of lopen werkelijkheid en perceptie door elkaar? We kunnen wel vaststellen dat een alcohol dode omgekeerd onevenredig veel aandacht krijgt dan een XTC dode. Wil je graag op je laatste reis met chocolade letters in krant. Neem een pilletje!

Moet legalisering van XTC alleen internationaal invoeren en niet nationaal?

De XTC die in Nederland wordt geproduceerd is voor 75% bestemt voor de export. Simpelweg zou je kunnen stellen dat met legalisering je maar 25% van het probleem oplost. Met de problemen bedoel ik de gevolgen van deze illegale productie. Dus het dumpen van afval in de natuur en het onder druk zetten van boeren en bestuurders voor productieplaatsen.

Die 25% is dan ook niet de totale oplossing maar juist het begin van de oplossing. Het huidige internationale sentiment over (hard)drugs is repressie. Onze nationale opiumwet is door een voorbeeld van. Toch gedogen wij softdrugs, Dat gedogen wordt internationaal gezien als een alternatief op repressie. Voor XTC sta ik ook een vorm van gedogen voor. Alleen wel met duidelijke en heldere afspraken. Zodat gebruiker, handhaver en verstrekker duidelijk zicht hebben op speelveld. Ik ga ervan uit dat dit een ‘succes ’wordt. Hiermee kunnen we dan internationaal de boer op om die 75% te legaliseren. Heldere afspraken voor legale handel met heldere afvalstromen.

Hoe komen we uit de loopgraven van de War on Drugs?

Voor – en tegenstanders zijn het over één ding eens. Het huidige beleid werkt niet! De War Against Drugs heeft over de jaren heen miljarden dollars gekost en het drugsgebruik is niet verminderd. In tegendeel.

Is het niet tijd om samen te definiëren wat we niet willen. Dat kan als uitgangspunt dien om te komen tot een gezamenlijk pad. Om tot dat pad te komen moeten we waakzaam dat we fictie en werkelijkheid goed scheiden. Wat zijn cijfers en wat is perceptie. Wat is hard en softdrugs. Hoeveel doden, wat is verslaving en wat recreatiefgebruik?

Door goed gecontroleerde en meetbare experimenten te doen kunnen we kleine stapjes zetten naar een vorm van legaliseren.

Zodat een slijter niet alleen een vergunning van de Drank- en Horecawet moet aanvragen maar ook langs het loket van Opiumwet kan gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *